Тренери

Баришнікова Олена

 • МВА Единбурзької бізнес-школи (1999), АССА (2011), IFA (2011)
 • П’ятнадцятирічний досвід роботи в якості бізнес-тренера і консультанта
 • Викладач Единбурзької бізнес-школи, кращий викладач 2007 і 2011 років за версією Інституту Фінансових Бухгалтерів, Лондон (Institute of Financial Accountants, London)
 • Сертифікат експерта на проведення економічних експертиз (Міністерство юстиції України)
 • Директор Бізнес Освітнього Альянсу
 • Директор Аудиторської фірми «Лекс сервіс»

Блотнер Володимир

 • Керуючий партнер аудиторської фірми «Контракти-Аудит»
 • Керуючий партнер аудиторської фірми «Дебет-Кредит Консалтинг»
 • Сертифікований аудитор (сертифікат серії А№ 2128, виданий в 1995 р), член Спілки аудиторів України
 • До роботи в аудиторській фірмі 15 років працював в контрольно-ревізійному управлінні у Львові. Остання посада – головний контролер-ревізор

Блотнер Олександр

 • Бізнес-тренер САР, блок “Податки”
 • Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки та менеджменту; спеціальність – облік і аудит
 • Досвід роботи бухгалтера-експерта з 2004 року
 • Сертифікати: СІРА, IFRS IFA
 • Старший бухгалтер-експерт, сертифікований аудитор аудиторської фірми «Контракти-Аудит»,

Воськало Володимир

Освіта

 • Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету „Львівська політехніка”. Вищу освіту здобув у 1999 році, закінчивши Національний університет „Львівська політехніка”

Діяльність

 • Педагогічний стаж – з 2001 року
 • Співавтор 12 навчальних посібників, 6 з яких рекомендовані МОН. Серед них: „Контроль і ревізія”, „Бухгалтерський облік в Україні”, „Бухгалтерський облік”, „Аудит”, „Облік, аналіз і аудит”, „Бухгалтерський облік та оподаткування”, „Бюджетні установи: бухгалтерський облік, звітність, оподаткування”
 • Автор 18-ти статей, що були опубліковані у фахових збірниках ВНЗ України
 • Співавтор 12 методичних розробок
 • У березні 2010р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Формування стратегій розвитку житлового будівництва в Україні”
 • У 2010р. опублікував монографію “Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні”
 • Веде лекції та курси з дисциплін: „Бухгалтерський облік І”, „Фінансовий облік ІІ” та „Облік ЗЕД” а також викладає у Інституті післядипломної освіти

Інтереси

 • Основним напрямком наукових інтересів Володимира Івановича є бухгалтерський облік витрат та управління ними. Дослідженню цієї проблематики неабияк сприяє практичний досвід роботи бухгалтером на підприємстві та стажування за програмою ІВТСІ „Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні” (КНЕУ, 2001 р.)

Зубілевич Світлана

 • Кандидат економічних наук, професор, ACCA DipIFR (rus)
 • З 1997 року веде активну громадську роботу як Голова Комітету з питань професійної освіти Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ)
 • З 2010 року – голова комітету з сертифікації Євразійської ради сертифікованих професійних бухгалтерів
 • Більше 130 наукових праць, співавтор навчальних посібників з бухгалтерського обліку та аудиту

Єлісєєв Андрій

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут-інженер механік
 • Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народного господарства при Львівському політехнічному інституті – інженер-економіст

Додатково

 • Ленінградська школа менеджерів – бухгалтерський облік
 • Кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Податкове планування на підприємстві» (2003 рік)
 • Сертифікований бухгалтер-практик САР, DipIFR, IFA, EBC * L (A, B)
 • Диплом ISMM (The Institute of Sales & Marketing Management)
 • Сертифікований аудитор з 1995 року
 • Підвищення кваліфікації 2006 р США за програмою USAID для керівників недержавних бухгалтерських організацій
 • Більше 500 публікацій на економічну тематику в ЗМІ, 12 книг економічного спрямування

Досвід роботи

 • Керуючий партнер аудиторских та консалтингових фірм («Контракти-Аудит», «Дебет-Кредит Консалтинг», «Тренінг Центр»)
 • Практикуючий бізнес-тренер з 1995 року
 • Кандидат економічних наук, САР, DipFA
 • Сертифікований аудитор з 1995 року
 • Стажування у США (2006 р.) за грантовою програмою USAID
 • Диплом ISMM (The Institute of Sales & Marketing Management)
 • Бізнес-медіатор (дипломи Академії Мюнхенської ТПП та Українського Центру медіації при Києво-Могилянській бізнес школі)
 • Керівник Центру медіації при Львівський ТПП

Капралева Жанна

Понад вісім років безпосереднього проживання в США

Освіта

 • Globe Institute of Technology, New York, NY
 • Fuller’s Theological Seminary, Pasadena, California
 • B.A. in Theology

Костирко Руслан

 • Директор Інституту банківських технологій та бізнесу
 • Д.е.н
 • Професор кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • Сертифікований аудитор
 • РFA, FFA (IFA), аудитор (АПУ), АССА DipIFR (рус)
 • Керівник НМЦ БОА, бізнес-тренер

Лозовицький Дмитро

Освіта

 • Львівська комерційна академія, факультет економіки і фінансів, магістр за спеціальністю «Облік і аудит»
 • Аспірантура ЛНУ ім. Ів. Франка та Тернопільського національного економічного університету, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 • Кандидат економічних наук, бізнес-тренер програми МВА Львівської бізнес-школи при Львівському інституті менеджменту
 • Доцент кафедри обліку і аудиту Львівського державного університету внутрішніх справ, бізнес-консультант

Сертифікати

 • IFA (Стратегічний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Внутрішній аудит), DipIFR

Лозовицький Сергій

 • Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту Львівської комерційної академії
 • Сертифікований аудитор
 • Сертифікований бухгалтер-практик (САР)
 • Доцент кафедри обліку і аудиту Львівського державного університету внутрішніх справ, бізнес- консультант
 • Автор навчальних посібників: «Управлінський облік» (2001, ЛІМ), «Аудит: міжнародні стандарти аудиту» (2006), «Аудит: робочі документи аудитора» (2007), «Аудит» (2011 рік, з грифом МОН)

Партин Галина

 • Бізнес-тренер САР, блок “Управлінський облік”
 • Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»
 • Бухгалтер-практик в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP / CIPA. Підвищувала кваліфікацію в Італії, Данії, США
 • Опублікувала понад 220 наукових і науково-методичних робіт
 • За значні досягнення у навчальній та науковій роботі нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою НБУ

Підлужний Микола

 • Бізнес-тренер САР, блок “Податки”
 • Освіта вища економічна, спеціальність-фінансист
 • Сертифікати IFA (Стратегічний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Внутрішній аудит)
 • Старший бухгалтер-експерт аудиторської фірми «Контракти-Аудит»

 

Савчук Тетяна

 • Бізнес-тренер САР, блок “Фінансовий облік”
 • Викладач Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, факультет економіки і підприємництва, кафедра – облік і аудит
 • Фахівець своєї справи: «Вміє тримати порядок, дає прекрасні знання, природжений викладач», – такої думки про свого викладача її студенти

Швець Анджела

 • Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка. Післядипломну освіту здобула у Ягеллонському університеті в Кракові (Польща) за спеціальністю ”Управління проектами і фондами Європейського Союзу”
 • Учасник Міжнародної стипендіальної польсько-американської програми імені Лейна Кіркланда
 • Досвід роботи в науковій діяльності з 2007 року, у сфері бізнесу – з 2013 року
 • Автор більше 50 наукових праць

Чубай Володимир

 • Кандидат економічних наук
 • Доцент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
 • Опублікував понад 160 праць, з яких більше 100 наукових (частина з них опублікована у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах)
 • Отримав грант Львівської політехніки на здійснення наукових досліджень
 • Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка»
 • Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих молодих вчених
 • Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність
 • В 2012-2016 рр. очолював Раду молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, а з грудня 2014 р. входить до постійного складу Ради молодих учених при МОН України
 • Засновник і головний редактор всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива»
 • Засновник і керівник проекту «Наукова перспектива», спрямованого на налагодження ефективної співпраці між науковцями, підприємствами, органами влади і місцевого самоврядування
 • Провідний бухгалтер-експерт в аудиторській фірмі
 • Учасник бізнес-курсу «Успішне підприємництво», який проводять власники та керівники успішних компаній та банків США

Календар подій

21

Найближчі тренінги