Тренінг центр

Програма EBC*L «Міні – МВА»

Про програму ЕBC*L рівень A

Цільова аудиторія

Власники підприємств, приватні підприємці, HR – менеджери, юристи, лінійний менеджмент компаній: керівники департаментів, відділів, служб, філій, підрозділів, студенти

Це перший рівень австрійського курсу з бізнес-компетентності, який ще називають “Міні МВА”. Курс доступний і цікавий і розкриває основні поняття з фінансового обліку, управлінського обліку, дає розуміння, для чого потрібно вираховувати маржинальний дохід, яким чином на основі його приймати рішення щодо замовлень, для чого рахувати грошовий потік, як аналізувати свою звітність, для чого існують центри витрат та багато іншого

У результаті даного тренінгу Ви оволодієте

основними фінансовими знаннями та зможете їх практично застосовувати як у своєму бізнесі, у своїй фінансовій діяльності та в особистих фінансах

Даний курс охоплює наступні питання

Фінансовий облік

Річний фінансовий звіт. Баланс. Інвентаризація. Звіт про прибутки і збитки. Нарахування за період – операції за звітний період. Зношення – зниження вартості основних засобів за рік. Вертикальна форма звіту про прибутки і збитки. Додаткові статті в річному фінансовому звіті

Управлінський облік

Калькуляція/Собівартість реалізованої продукції. Мінімальна ціна у довгостроковій перспективі. Мінімальна ціна у короткостроковій перспективі. Цінова політика. Прямі витрати/Непрямі витрати. Маржинальний дохід. Облік у центрах витрат. Облік змінних витрат. Облік повних витрат. Облік у центрах прибутку

Фінансовий аналіз

Рентабельність. Рентабельність власного капіталу. Рентабельність з погляду малого підприємства. Рентабельність не завжди означає одне й те саме. Рентабельність інвестицій. Ліквідність. Показники ліквідності. Робочий капітал. Коефіцієнт фінансової автономії. Коефіцієнт фінансового леверіджу. Золоте правило фінансування. Чистий грошовий потік. Додаткова інформація про резерви. Ефективність діяльності. Рентабельність реалізації. Продуктивність праці. Бенчмаркінг

Господарське право

Організаційно-правові форми підприємств: короткий огляд. Фізична особа – підприємець. Приватне підприємство. Господарські товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю. Господарський договір. Загальні поняття та вимоги. Форма договору. Право представництва. Довіреність. Зобов’язання підприємців. Відповідальність у сфері господарювання. Ліцензування підприємницької діяльності. Припинення юридичної особи

Навчання українською мовою

 

Про програму ЕBC*L рівень B

Це другий рівень австрійського курсу з бізнес-компетентності, який ще називають “Міні – МВА”

Курс охоплює наступні питання

Цілі, методи і інструменти розробки бізнес-плану

 • Для чого необхідний бізнес-план?
 • Структура бізнес-плану
 • Критерії оцінки бізнес-плану – чинники успіху
 • Труднощі і обмеження підприємницького планування
 • Інструменти аналізу і планування
  • Аналіз сильних/слабих сторін
  • Аналіз можливостей / погроз
  • Swoт-аналіз
  • Аналіз сценаріїв
  • Портфельний аналіз
  • Аналіз життєвого циклу
  • Авс-аналіз
  • Техніка творчості
  • Мозковий штурм

Планування проекту

 • Цілі і структура плану проекту
 • Етапи планування
  • Постановка цілей
  • Планування ресурсів
  • Представлення плану проекту
 • Помилки при розробці плану проекту
  • Причини провалу проектів

Поточний аналіз

 • Аналіз галузі
  • Тенденції
  • Характеристики галузі
 • Аналіз конкуренції
  • Бенчмаркінг

Маркетинг

 • Цілі маркетингу
 • Інструменти маркетингу
 • Зовнішній і внутрішній маркетинг
 • Маркетинговий план
 • Клієнт завжди має рацію
  • Мотиви і потреби покупця
  • Поведінка клієнта і процес ухвалення рішення
  • Когнітивний дисонанс
  • Сегментація клієнтів
  • Типи клієнтів
  • Управління відносинами з клієнтами (сrм)
 • Дослідження ринку
  • Цілі дослідження ринку
  • Критерії дослідження ринку
  • Етапи дослідження ринку
  • Первинне і вторинне дослідження
  • Джерела помилок при проведенні дослідження
 • Товарна політика
  • Стратегії товарної політики
  • Політика в плані асортименту
 • Цінова політика
  • Основні умови цінової політики підприємства
  • Функція або крива ціна-попит
  • Цінова еластичність попиту
  • Стратегії ціноутворення
 • Політика розповсюдження
  • Прямий продаж
  • Непрямий продаж
  • Франчайзинг
 • Політика комунікацій
  • Імідж корпорації
  • Бренд, логотип і слоган
  • Корпоративний дизайн
  • Корпоративна лексика
 •  Реклама
  • Як планувати рекламу
  • Постановка цілей реклами
  • Визначення рекламного бюджету
  • Вибір інструментів і засобів реклами
  • Витрати на рекламу
  • Оцінка успіху просування
  • Психологія реклами
  • Стратегії рекламного бізнесу
  • Критика реклами
 • Специфічні методи і інструменти політики комунікацій
  • Прямий поштовий маркетинг
  • Дизайн прямих поштових повідомлень: що робити і чого не робити
  • Формула aida
  • Телемаркетинг
  • Центри телефонного обслуговування
  • Стимулювання збуту
  • Подієвий маркетинг
  • Зв’язки з громадськістю
  • Реклама в internet або реклама он-лайн
  • Мерчендайзинг

Продажі

 • Основи успіху продажів
  • Етика продажів. Побудова довіри
  • Підхід win-win
  • Успішний продавець
 • Етапи процесу комунікацій при продажі
  • Підготовка до процесу комунікацій при продажу
  • Вивчення потреб клієнта
  • Представлення і аргументація
  • Завершення операції
 • Продаж корпоративним клієнтам

Аналіз інвестицій

 • Методи інвестиційного аналізу
  • Точка беззбитковості
  • Розрахунок періоду окупності
  • Виручка в точці беззбитковості
  • Порівняння витрат
  • Рентабельність інвестицій (roi).
  • Аналіз прибутковості інвестицій
  • Статичні і динамічні методи інвестиційного аналізу
  • Інвестиційний аналіз

Фінансове планування / бюджетування

 • Бюджетний звіт про прибутки і збитки
 • Бюджет руху грошових коштів
 • Бюджетний баланс
 • Ключові фінансові показники

Після успішної здачі екзамену Ви отримаєте Австрійський ДИПЛОМ EBC*L В.

100% гарантія повернення коштів!