Тренінг центр

Менеджмент організації. Фінансові політики та процедури

Про програму

Управління організацією — це безперервний процес взаємодії усіх служб організації і підсистем та комунікацій між ними, а також процесів для досягнення найкращих результатів

Зміст пропозиції

Проведення 2-денного тренінгу «Менеджмент організації. Фінансові політики та процедури». Супровід організації у розробці Положення про фінансову політику та процедури для обласної молодіжної громадської організації «Волинський Інститут Права»

Час та місце проведення: за вибором та узгодженням із замовником

Реєстрація на порталі www.cd-platform.org та на порталі NGO

У результаті даного тренінгу Замовник отримає

Чорновий план Положення про фінансову політику та процедури

Основні теми тренінгу

 • Аналіз початкової місії та бачення
 • Аналіз зовнішних факторів
  • Тренди
  • Аналіз споживачів послуг ГО
 • Аналіз матеріальних активів організації
 • Нематеріальні активи організації
 • Оцінюємо нашу «продуктову» лінійку
 • Організаційна культура організації
 • Збалансована система показників
 • Управління маркетингом
 • Управління фінансовим обліком. Річний фінансовий звіт. Баланс. Інвентаризація. Звіт про прибутки і збитки. Нарахування за період – операції за звітний період. Зношення – зниження вартості основних засобів за рік. Вертикальна форма звіту про прибутки і збитки. Додаткові статті у річному фінансовому звіті
 • Положення про організацію бухгалтерського обліку ГО
 • Управлінський облік. Калькуляція/Собівартість. Мінімальна ціна у довгостроковій перспективі. Мінімальна ціна у короткостроковій перспективі. Цінова політика. Прямі витрати/Непрямі витрати. Маржинальний дохід. Облік у центрах витрат. Облік змінних витрат. Облік повних витрат. Облік у центрах прибутку
 • Фінансовий аналіз. Рентабельність. Рентабельність інвестицій. Ліквідність. Показники ліквідності. Коефіцієнт фінансової автономії. Золоте правило фінансування. Чистий грошовий потік. Ефективність діяльності. Продуктивність праці. Бенчмаркінг
 • Управління персоналом. Медіація. Використання медіацій них інструментів в діяльності організації
 • Управління орг. процесами

Увага! До початку тренінгу потрібно зібрати певну інформацію про діяльність ГО.

Тренінг продиться на українській або на російській мові

Бізнес-тренер Андрій Єлісєєв