Тренінг центр

Побудова команди

Мета тренінгу

Тренінг скерований на формування у компанії команди, орієнтованої на досягнення максимальних бізнес-результатів

Тривалість тренінгу – 2 дні по 6 годин

Тренінг доцільний, якщо

 • Вирішення будь-яких господарських процесів у компанії потребує злагодженої взаємодії декількох різних фахівців
 • Бракує відповідальності співробітників, бажання «підставити плече» у потрібний момент часу
 • Недостатня мотивація роботи
 • Існує небезпека того, що команда готова приймати не оптимальні рішення, а рішення, які задовольняють усіх
 • У колективі є люди, які не зовсім готові до командної роботи (конфліктні, із завищеною самооцінкою, інертні, замкнені тощо)
 • Співробітники не готові до самодисципліни, добровільної відповідальності

Завдання тренінгу

Методика даного тренінгу створюється на основі вироблення єдиних підходів та стандартів у роботі, узгоджених взаємних очікуваннях та пошуку оптимальних рішень. Тренінг являє собою конструктор основних елементів командної поведінки

Основними завданнями тренінгу є

 1. Підвищення рівня бізнес-компетентності учасників
 2. Моделювання спільного вироблення бачення та місії компанії, її сильних та слабих сторін, постановка цілей та шляхів їх досягнення
 3. Вироблення навичок спільного вирішення завдань
 4. Розвиток командної та персональної відповідальності за результати діяльності компанії
 5. Розкриття творчого потенціалу (креативності) учасників
 6. Створення та укріплення сприятливого психологічного клімату у команді
 7. Розвиток навичок ефективних комунікацій
 8. Підсилення командного духу та орієнтація на досягнення найкращих результатів
 9. Для керівництва: структурування та розвиток навичок управління персоналом, покращення якості постановки завдань та планування, максимальне ефективне використання потенціалу своєї команди з урахуванням можливостей та здібностей кожного співробітника

Очікувані результати

 • Підвищення бажання учасників працювати у команді
 • Покращення взаємодії у колективі
 • Вироблення єдиних правил та принципів роботи у команді
 • Зменшення конфліктних ситуацій
 • Підвищення ступеня лояльності до компанії
 • Згуртування колективу навколо загальної мети компанії
 • Підвищення ефективності роботи компанії
 • Вдосконалення управлінням персоналу
 • Отримання кращих фінансових результатів у компанії

Форма проведення тренінгу

аудиторні заняття, бізнес-кейси, рольові ігри

Місце проведення тренінгу: за межами офісу компанії

Бізнес-тренер Андрій Єлісєєв